Túto službu poskytujeme spoločnostiam, ktoré majú počítačovú siet. Vieme poskytnúť komplexné riešenie formou vzdialenej správy. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti pošas dlhoročnej praxe. Poskytujeme zákazníkovi pri riešení jeho konkrétnych požiadaviek:

Optimalizácia prostredia
 •  technologická optimalizácia prostriedkov siete  
 •  správa a návrh licencovania  softwarových produktov
 •  návrh politík a procedúr zabezpečenia
 •  štandardizácia hardwaru
 
 
 
Správa serverov

      Pri návrhu riešenia, konfigurovaní a správe kvalitného servera, kladieme dôraz na profesionálny prístup, správnu analýzyu požiadaviek.

 •  administrácia, monitoring a diagnostika serverových systémov na platformách MS Windows
 •  inštalácia a konfigurácia serverových systémov na platformách Windows
 •  správa a inštalácia serverových riešení
 •  správa, konfigurácia, monitoring  
 •  konfigurácia, nasadenie antivírusovej ochrany sietí
 •  vzdialená správa a manažment serverov
 
 
 
 
Desktop manažment a podpora užívateľov systému
 •  inštalácia pracovných staníc v prostredí MS Windows, správa staníc
 •  diagnostika a profilaktyka hardware
 •  obnova funkčnosti systémov a aplikácií na lokálnych staniciach  a prenosných PC (notebookoch)
 •  používateľská podpora