Cenník pre zmluvný servis služba HOT LINE

ECONOMY

STANDART

OPTIMAL

BUSINESS

Živnostník,malá firma

Štandard Malá  firma,1-5 počítačov

Malá/stredná  firma, 1-10 počítačov, sieť, tlačiarne

Stredná  firma ,5-15 počítačov, sieť,tlačiarne,potreba dynamického rozširovania a upgrade PC

133,- €/mesiac

233,- €/mesiac

500,- €/mesiac

990,- €/mesiac

Cenník služieb HOT LINE pre koncového zákazníka:

1) Základná sadzba/deň         15,- €  za každú hodinu servisného zásahu

2) Základná sadzba/víkend    17,- €  za každú hodinu servisného zásahu

3) Základná sadzba/noc         20,- €  za každú hodinu servisného zásahu

4) Zapožičanie PC                   15,- € počas opravy pôvodného PC/ 1 deň