Jednou z činností potrebnou pri rozhodnutí o zakúpení výpočtovej techniky a IT riešení je poradenská činnosť. Zákazníkovi sa venujeme pred samotným dodaním a realizáciou IT dodávky. Tomu predchádza kompletné posúdenie požiadavky a návrh riešenia. V rámci konzultácií nájdeme pre zákazníka vhodné riešenie. Navrhneme licenčnú politiku pre vybrané vybavenie. Pre informačný systém, vyberieme vhodnú platformu systému.